Laboratoriji za područja emisija onečišćujućih plinova u zrak i kvalitete zraka

U sklopu aktivnosti u zaštiti okoliša EKONERG je utemeljio samostalni Laboratorij za mjerenje emisija i Laboratorij za praćenje kvalitete zraka.

Mjerenja i umjeravanja akreditiranim metodama

Naše laboratorije čine stručnjaci s velikim iskustvom i moderna oprema što je jamstvo osiguranja ciljane kvalitete podataka. Metode mjerenja i umjeravanja na području kvalitete zraka i emisija onečišćujućih plinova u zrak su akreditirane prema normi ISO17025

Ispitivanje sposobnosti laboratorija

U laboratorijima EKONERG-a se provode i ispitivanja sposobnosti drugih laboratorija na području kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak. EKONERG laboratoriji su među prvima u EU na ovom području akreditirali metode sukladno normi ISO17043

Referentni laboratorij za kvalitetu zraka

Ekonerg - Laboratorij za zrak je stekao status referentnog laboratorija za djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode sukladno članku 61. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11). EKONERG je član AQUILA - EU mreže referentnih laboratorija za kvalitetu zraka.