Ispitivanje sposobnosti

Obavještavamo Vas da EKONERG-ov akreditirani Laboratorij za ispitivanje sposobnosti organizira ispitivanje sposobnosti u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Ispitivanje sposobnosti provest će se za slijedeća mjerenja i raspone:

- ugljični monoksid (CO):    0 – 400 ppm,
- sumporov dioksid (SO2):    0 – 600 ppm,
- dušikov monoksid (NO):    0 – 200 ppm,
- kisik (O2):          0 – 21 % vol.

S obzirom na pandemiju koronavirusa radi sprečavanje širenja zaraze sudionici na ispitivanju sposobnosti uzimat će uzorak plina iz razdjelnika plina koji će se nalaziti izvan zgrade EKONERG-a.

Za sudionike ispitivanja sposobnosti osigurat će se adekvatan prostor na parkiralištu EKONERG-a radi smještaja njihovih vozila i opreme.

Ispitivanje sposobnosti planiramo provesti sredinom četvrtog mjeseca ove godine pri četiri različite koncentracije svakog plina.

Točni termini provedbe ispitivanja sposobnosti ovise o iskazanom interesu i broju prijavljenih laboratorija. Protokol ispitivanja sposobnosti poslat ćemo Vam najkasnije 30 dana prije provedbe ispitivanja sposobnosti. Molimo Vas obavijestite nas ako ste zainteresirani za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti.

Za sve dodatne informacije javite se na e-mail: info@ekonerg-laboratorij.com