Organiziranje IS 2024

Obavještavamo Vas da EKONERG-ov akreditirani Laboratorij za ispitivanje sposobnosti organizira ispitivanje sposobnosti u području mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Ispitivanje sposobnosti provest će se za slijedeća mjerenja i raspone:

- ugljični monoksid (CO):   0 – 600 ppm
- sumporov dioksid (SO2):   0 – 600 ppm
- dušikov monoksid (NO):    0 – 200 ppm
- kisik (O2):   0 – 21 % vol.

Tijekom ispitivanja sposobnosti sudionici će uzimati uzorak plina iz razdjelnika plina koji se nalazi izvan zgrade EKONERG-a. Za sudionike ispitivanja sposobnosti osigurat će se adekvatan prostor na parkiralištu EKONERG-a radi smještaja njihovih vozila i opreme.

Ispitivanje sposobnosti planiramo provesti u prvoj polovici šestog mjeseca ove godine pri četiri različite koncentracije svakog plina. Točni termini provedbe ispitivanja sposobnosti ovise o iskazanom interesu i broju prijavljenih laboratorija. Protokol ispitivanja sposobnosti poslat ćemo Vam najkasnije 30 dana prije provedbe ispitivanja sposobnosti.

Cijena sudjelovanja na ispitivanju sposobnosti za sve 4 komponente iznosi 950,00 EUR + PDV.

Cijena sudjelovanja na ispitivanju sposobnosti za 1 do 3 komponente iznosi 270,00 EUR + PDV po komponenti.

Molimo Vas obavijestite nas ako ste zainteresirani za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti.

Ukoliko znate nekog tko bi mogao biti zainteresiran za sudjelovanje na ispitivanju sposobnosti molimo Vas proslijedite mu našu obavijest.