Mjerenje emisija

Svrha mjerenja emisije u zrak je reguliranje zakonskih obaveza vlasnika stacionarnih izvora. Laboratorij za mjerenje emisija provodi povremena mjerenja, kontrolu i ugađanje uređaja za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari te primopredajna ispitivanja postrojenja odnosno sustava za izgaranje i sustava zaštite okoliša.

Vezano uz problematiku emisija u zrak, EKONERG pruža i usluge projektiranja i implementacije informacijskih sustava zaštite okoliša. Njihova je svrha prikupljanje, pohranjivanje, obrada i prikaz podataka o emisijama na danoj lokaciji. Za potrebe Agencije za zaštitu okoliša EKONERG je uspostavio središnju bazu podataka u koju se pohranjuju podaci iz svih postojećih sustava kontinuiranog mjerenja emisije u zrak. Ti podaci dostupni su nadležnim tijelima, ali i javnosti putem internetskih stranica Agencije.

Osim toga, EKONERG za potrebe klijenata izrađuje i programe smanjivanja emisije u zrak te predlaže optimalna rješenja mjera zaštite okoliša. Usluge uključuju i razvoj sustava verifikacije emisija u zrak, provjeru te ugađanje prijenosnih analizatora dimnih plinova.

EKONERG d.o.o., Laboratorij za mjerenje emisija akreditirani je laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1194.

Dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih u zrak iz nepokretnih izvora se može preuzeti OVDJE

Dozvola za obavljanje djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano praćenje emisija onečišćujućih u zrak iz nepokretnih izvora se može preuzeti OVDJE

U području mjerenja emisija, laboratorij provodi sljedeća ispitivanja:

Materijali

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Otpadni plin

Ručna metoda određivanja masene koncentracije čestica

HRN ISO 9096:2006*

(ISO 9096:2003)

 

HRN ISO 9096/Cor 1:2007

(ISO 9096:2003/Cor 1:2006)

Otpadni plin

Ručna metoda određivanja niskih razina masenih koncentracija prašine

HRN EN 13284-1:2007*

(EN 13284-1:2001)

Otpadni plin

Mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu

HRN ISO 10780:1997*

(ISO 10780:1994)

Otpadni plin

Određivanje masene koncentracije sumporova dioksida - Značajke rada automatskih mjernih metoda

HRN ISO 7935:1997*

(ISO 7935:1992)

Otpadni plin

Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida - Referentna metoda: kemiluminiscencija

HRN EN 14792:2007*

(EN 14792:2005)

Otpadni plin

Određivanje ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika

HRN ISO 12039:2012* (ISO 12039:2001)

Otpadni plin

Određivanje masene koncentracije ugljikova monoksida – Referentna metoda

HRN EN 15058:2008*

(EN 15058:2006)

Otpadni plin

Određivanje dimnog broja

HRN DIN 51402-1:2010*

(DIN 51402-1:1986)

Otpadni plin

Uzorkovanje za automatsko određivanje koncentracije plinova

HRN ISO 10396:2008*

(ISO 10396:2007)

Otpadni plin

Mjerenje temperature u kanalu otpadnih plinova

Vlastita metoda*

eLAB-PE-106

izd./ed. 1

2014-01-02

Otpadni plin

Određivanje volumnog udjela kisika – referentna metoda: paramagnetizam

HRN EN 14789:2007*

(EN 14789:2005)

Otpadni plin

Određivanje vodene pare u odvodnome kanalu

HRN EN 14790:2008*

(EN 14790:2005)

Otpadni plin

Određivanje masene koncentracije sumporova dioksida - Referentna metoda

HRN EN 14791:2006*

(EN 14791:2005)

*Zadovoljava zahtjeve tehničke specifikacije HRS CEN/TS 15675:2008 (CEN/TS 15675:2007)