Umjeravanje

Umjerni laboratorij bavi se umjeravanjima analizatora za mjerenje emisija. Uspostavljen je prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 za umjeravanje analizatora za mjerenja emisija CO, SO2, NOx, CO2 i O2. Projekt razvoja Umjernog laboratorija sufinancirala je Europska unija u sklopu projekta naziva Akreditacija umjernog laboratorija za emisije i praćenje kvalitete zraka sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 u razdoblju od 20. lipnja 2013. godine do 19. prosinca 2014. godine.

Razvoj umjernog laboratorija može se pogledati na stranici projekta

Osim umjeravanjima analizatora, Umjerni laboratorij provodi ugađanja i provjere tehničkih značajki prijenosnih analizatora dimnih plinova.

EKONERG d.o.o., Umjerni laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2471.