Informacijski sustavi

EKONERG razvija i uspostavlja informacijske sustave praćenja kvalitete zraka. Podaci se u pravilu pohranjuju na server vlasnika postaja ili nadležnih Zavoda za javno zdravstvo i putem internetskih stranica dostupni su javnosti. Pojedine postaje spajaju se na lokalne sustave dojave kritične razine onečišćenja. Primjeri kompleksnog informacijskog sustava su urbane postaje državne mreže u Zagrebu, Rijeci, Sisku, Kutini i Osijeku te web aplikacija lokalne mreže za praćenje kvalitete zraka izrađena za Agenciju za zaštitu okoliša.