Mjerenje

Radi procjene kvalitete zraka i zatim predlaganje mjera za smanjivanje i sprječavanje onečišćenja provode se mjerenja na lokalnoj i državnoj razini. Ove poslove obavljaju ispitni laboratoriji ovlašteni od nadležnog Ministarstva.

Laboratorij za praćenje kvalitete zraka EKONERG-a ima višegodišnje iskustvo u mjerenjima i akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1194.

Dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka se može preuzeti OVDJE

Laboratorij za praćenje kvalitete zraka EKONERG-a je također stekao status referentnog laboratorija za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za referentne metode. Rješenje se može preuzeti OVDJE

U području mjerenja kvalitete zraka, laboratorij provodi slijedeća ispitivanja:

Materijali Vrsta ispitivanja Metoda ispitivanja
Vanjski zrak Mjerenje koncentracije sumporova dioksida standardnom metodom HRN EN 14212:2012 (EN 14212:2012) HRN EN 14212:2012/Ispr.1:2014 (EN 14212:2012/AC:2014)
Vanjski zrak Mjerenje koncentracije ugljikova monoksida standardnom metodom HRN EN 14626:2012 (EN 14626:2012)
Vanjski zrak Mjerenje koncentracije sumporovodika prema standardnoj metodi za mjerenje koncentracije sumporova dioksida eLAB-PI-103 1. izdanje/revision 2019-01-10 modificirana/modified HRN EN 14212:2012 (EN 14212:2012) HRN EN 14212:2012/Ispr.1:2014 (EN 14212:2012/AC:2014)
Vanjski zrak Mjerenje koncentracije dušikova dioksida i dušikova monoksida u zraku kemiluminiscencijom HRN EN 14211:2012 (EN 14211:2012)
Vanjski zrak Mjerenje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom HRN EN 14625:2012 (EN 14625:2012)
Vanjski zrak Mjerenje koncentracija benzena - Automatsko uzorkovanje prosisavanjem uz istovremenu analizu plinskom kromatografijom HRN EN 14662-3:2015 (EN 14662-3:2015)