O nama

**Unutar EKONERG-a d.o.o. smješten je Odjel za mjerenja i analitiku unutar kojega djeluju sljedeći laboratoriji:

  • Laboratorij za mjerenje emisija (LME)
  • Laboratorij za praćenje kvalitete zraka (LPKZ)
  • Umjerni laboratorij (UML)
  • Laboratorij za ispitivanje sposobnosti (LIS)

Laboratoriji su opremljeni svim potrebnim resursima za provedbu ispitivanja, umjeravanja i ispitivanja sposobnosti iz svojih područja rada.

Laboratorij za mjerenje emisija bavi se mjerenjima u području emisija, te umjeravanjem opreme za mjerenje emisija, osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorij za praćenje kvalitete zraka bavi se mjerenjima u području kvalitete zraka, te provodi umjeravanja analizatora kvalitete zraka, osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorij za ispitivanje sposobnosti je organizator ispitivanja sposobnosti u području kvalitete zraka, a osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17043.

Ekonergovi laboratoriji posjeduju tri akreditacije od Hrvatske akreditacijske agencije:

Također, laboratoriji imaju ovlaštenja za:

  • za mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak
  • za praćenje kvalitete zraka
  • za provjeru ispravnosti i kontrolu CEM sustava
  • za djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka

Od lipnja 2013. godine EKONERG obavlja djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka kao referentni laboratorij za praćenje kvalitete zraka u RH .

U suradnji s renomiranim proizvođačima mjerne opreme (HORIBA GmbH, Austrija; AIRMOTEC AS SA, Francuska; Leckel GmbH, Njemačka) EKONERG uspostavlja automatske mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka.