Operativni program za Regionalnu konkurentnost

Dobrodošli na web stranice EKONERG - IPA projekta

EKONERG d.o.o. potpisao je 19. lipnja 2013. godine ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) za projekt pod naslovom “Akreditacija umjernog laboratorija za emisije i praćenje kvalitete zraka sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025”. Projekt razvoja umjernog laboratorija započeo je nakon potpisivanja ugovora, a financira se kroz okvire "IPA 2007 HR 16 I PO 001 Regionalna konkurentnost, Operativni program 2007-2011 za podršku zajednice pod IPA komponentom regionalni razvoj u Hrvatskoj".

Dokumenti i glasila projekta

Akreditacija umjernog laboratorija


Potvrda o akreditaciji
Brošura Glasilo br. 15 Glasilo br. 10 Glasilo br. 5
Glasilo br. 14 Glasilo br. 9 Glasilo br. 4
Glasilo br. 18 Glasilo br. 13 Glasilo br. 8 Glasilo br. 3
Glasilo br. 17 Glasilo br. 12 Glasilo br. 7 Glasilo br. 2
Glasilo br. 16 Glasilo br. 11 Glasilo br. 6 Glasilo br. 1
Obavijest o ugovaranju isporuke opreme