EKONERG Laboratoriji MJERNA POSTAJA KAREPOVAC

Mjerna postaja KAREPOVAC

Posljednji satni rezultati mjerenja 15.08.2018 u 16:00 sati

Lebdeće čestice PM2.5
10 µg/m3
Ozon (O3)
95 µg/m3
Benzen (C6H6)
0,23 µg/m3
Toluen (C7H8)
0,46 µg/m3
Etilbenzen (C8H10)
0,12 µg/m3
Ksilen (C8H10)
0,52 µg/m3

Sukladno Prilogu 1. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine 117/12, 84/17), tablici D. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom), 24-satna (dnevna) granična vrijednost za merkaptane iznosi 3 µg/m3 i ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine.


NAPOMENA:
Podaci se spremaju na server automatski, nisu validirani, te su podložni korekciji i promjenama bez prethodne najave. EKONERG Laboratoriji i Čistoća Split d.o.o. ne snose odgovornost za pogreške nastale u prikazu podataka osim kod službenih izvješća koja se objavljuju posebno.