Mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka KAREPOVAC


Pregled mjernih podataka za 28.02.2024 u 23 sati
Polutant Koncentracija
Ugljikov monoksid (CO) 0.18 mg/m3
Ozon (O3) 74.2 µg/m3
Leb. čestice 2.5 (PM2.5) 3.9 µg/m3
Benzen 0.37 µg/m3
Toluen 0.84 µg/m3
Etilbenzen 0.28 µg/m3
Ksileni 0.91 µg/m3
Etilmerkaptan < 0.1 µg/m3
Metilmerkaptan < 0.1 µg/m3

sat CO O3 PM2.5 Benzen Toluen Etilbenzen Ksileni Etilmerkaptan Metilmerkaptan
23 0.14 92.7 7.7 0.24 0.23 < 0.1 0.12 < 0.1 < 0.1
0 0.13 92.9 4.7 0.19 0.18 < 0.1 0.10 < 0.1 < 0.1
1 0.12 94.5 4.2 0.18 0.16 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
2 0.12 95.3 8.0 0.16 0.14 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
3 0.12 94.8 9.9 0.17 0.13 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.79
4 0.12 94.1 6.8 0.17 0.13 < 0.1 < 0.1 - -
5 - 93.8 9.1 0.14 0.11 < 0.1 0.16 - -
6 0.12 93.5 8.6 0.18 0.18 < 0.1 0.11 < 0.1 < 0.1
7 0.14 - 4.8 0.12 0.16 < 0.1 0.15 < 0.1 < 0.1
8 0.14 88.8 8.3 0.28 0.33 < 0.1 0.29 < 0.1 < 0.1
9 0.14 86.4 6.8 0.24 0.35 < 0.1 0.26 < 0.1 < 0.1
10 0.13 88.1 5.5 0.22 0.35 < 0.1 0.32 < 0.1 < 0.1
11 0.14 84.5 7.5 0.21 0.46 < 0.1 0.46 < 0.1 < 0.1
12 0.13 89.6 9.4 0.31 0.42 < 0.1 0.39 < 0.1 < 0.1
13 0.14 91.4 6.1 0.24 0.41 < 0.1 0.31 < 0.1 < 0.1
14 0.14 87.2 4.1 0.25 0.57 < 0.1 0.44 < 0.1 < 0.1
15 0.14 89.9 8.3 0.33 0.40 < 0.1 0.36 < 0.1 < 0.1
16 0.15 87.1 9.2 0.28 1.0 < 0.1 0.61 < 0.1 < 0.1
17 0.18 82.7 8.5 0.43 2.0 0.11 0.57 < 0.1 < 0.1
18 0.23 68.7 11.3 0.63 2.4 0.29 1.6 < 0.1 < 0.1
19 0.23 70.8 13.0 - - - - < 0.1 < 0.1
20 0.23 73.2 14.4 - - - - < 0.1 < 0.1
21 0.23 75.6 11.2 0.96 1.9 0.82 2.7 < 0.1 < 0.1
22 0.21 72.1 16.2 0.69 1.6 0.51 1.7 < 0.1 < 0.1
23 0.18 74.2 3.9 0.37 0.84 0.28 0.91 < 0.1 < 0.1