Mjerna postaja KAREPOVAC

Posljednji satni rezultati mjerenja 19.11.2019 u 06:00 sati

Ugljikov monoksid (CO)
0,15 mg/m3
Ozon (O3)
75,7 µg/m3
Etil merkaptan (Et-SH)
< 0,1 µg/m3
Metil merkaptan (Mt-SH)
< 0,1 µg/m3
Benzen (C6H6)
0,24 µg/m3
Toluen (C7H8)
0,19 µg/m3
Etilbenzen (C8H10)
< 0,1 µg/m3
Ksilen (C8H10)
< 0,1 µg/m3

Sukladno Prilogu 1. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine 117/12, 84/17), tablici D. Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom), 24-satna (dnevna) granična vrijednost za merkaptane iznosi 3 µg/m3 i ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine.


NAPOMENA:
Podaci se spremaju na server automatski, nisu validirani, te su podložni korekciji i promjenama bez prethodne najave. EKONERG Laboratoriji i Čistoća Split d.o.o. ne snose odgovornost za pogreške nastale u prikazu podataka osim kod službenih izvješća koja se objavljuju posebno.


Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - rujan 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - srpanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - kolovoz 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - kolovoz 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - srpanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - srpanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - lipanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - lipanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - svibanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - svibanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - travanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - travanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - ožujak 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - ožujak 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - veljača 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - veljača 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - siječanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - siječanj 2019
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - prosinac 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - prosinac 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - studeni 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - studeni 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - listopad 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - listopad 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - rujan 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - rujan 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - kolovoz 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - kolovoz 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - srpanj 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - srpanj 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - lipanj 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - lipanj 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - svibanj 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na mobilnoj postaji - svibanj 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - travanj 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - ožujak 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - veljača 2018
Rezultati praćenja kvalitete zraka na automatskoj postaji - siječanj 2018