Poruka greške

User warning: The following module is missing from the file system: wysiwyg. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of C:\Domains\labzrak.com\wwwroot\laboratoriji\includes\bootstrap.inc).

Akreditacija ISO17025 za umjerni laboratorij

EKONERG je postao vlasnikom još jedne potvrde o akreditaciji dana 1. prosinca 2014. godine. Pored akreditiranog Ispitnog laboratorija prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 i akreditiranog Laboratorija za ispitivanje sposobnosti prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043, EKONERG je uspješno proveo i akreditaciju Umjernog laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

''Akreditacija umjernog laboratorija za emisije i praćenje kvalitete zraka sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025'' naziv je projekta kojeg je sufinancirala Europska unija kroz  Operativni program za regionalnu konkurentnost  Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je pokrenut 20.lipnja 2013. godine i uspješno je zaključen 19. prosinca 2014. godine, a o tijeku realizacije projekta snimljen je promotivni video materijal.

Područje akreditacije Umjernog laboratorija obuhvaća umjeravanje analizatora za mjerenje onečišćujućih tvari u zraku (CO, SO2, NO, H2S, O3 i C6H6) i otpadnom plinu (CO, SO2, NO i NO2, CO2 i O2). Mjerne sposobnosti Umjernog laboratorija navedene su u prilogu Potvrdi o akreditaciji br. 2471.

Akreditacijom Umjernog laboratorija, EKONERG je postao prvi referentni laboratorij u Europskoj uniji koji posjeduje tri potvrde o akreditaciji (za ispitivanje, za umjeravanje i za ispitivanje sposobnosti). Sa tri akreditirana laboratorija, EKONERG je povećao svoj razvojni potencijal i konkurentnost na tržištu u pružanju cjelovitih usluga iz područja emisija i kvalitete zraka.