Postali smo referentni laboratorij za kvalitetu zraka

Ekonerg - Laboratorij za zrak je stekao status referentnog laboratorija za djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode sukladno članku 61. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11). Ovim Rješenjem naš laboratorij pokriva slijedeće referentne metode za Republiku Hrvatsku:

  • HRN EN 14212:2006 (EN 14212:2005)– Mjerenje koncentracije sumporova dioksida standardnom metodom 
  • HRN EN 14626:2006 (EN 14626:2005)– Mjerenje koncentracije ugljikova monoksida standardnom metodom 
  • HRN EN 14211:2006(EN 14211:2005)– Mjerenje koncentracije dušikova dioksida i dušikova monoksida u zraku kemiluminiscencijom 
  • HRN EN 14625:2007(EN 14625:2005)– Mjerenje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom