Poruka greške

User warning: The following module is missing from the file system: wysiwyg. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of C:\Domains\labzrak.com\wwwroot\laboratoriji\includes\bootstrap.inc).

Regionalno ispitivanje sposobnosti za 2014.


U razdoblju od 8. do 10. prosinca 2014. godine u prostorijama Ekonergovih laboratorija se održavalo ispitivanje sposobnosti laboratorija za mjerenje kvalitete zraka. Organizator ispitivanja sposobnosti je Ekonerg d.o.o., Laboratorij za ispitivanje sposobnosti, akreditiran od HAA za provođenje ispitivanja sposobnosti u području ispitivanja zraka prema ISO17043. Ispitivanje sposobnosti se provodilo se sa svrhom vrednovanja izvedbi sudionika za mjerenja koncentracija SO2 i CO u zraku temeljem čega će sudionici moći utvrditi zadovoljavaju li kriterijezadane protokolom, zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 i važeće zakonske propise. Cilj sheme ispitivanja sposobnosti je potvrditi vjerodostojnost rezultata sudionika i da se ispitivanja provode sukladno zahtjevima standardnih metoda za mjerenje koncentracija SO2 i CO u zraku.

Sudionici ispitivanja sposobnosti su bili slijedeći laboratoriji:

  • Laboratorij za zaštitu okoliša Petrokemija d.d., Kutina, Hrvatska
  • Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Služba za zdravstvenu ekologiju / Odjel za zaštitu i unaprjeđenje okoliša / Laboratorij za zrak, Pula, Hrvatska
  • Centar za ekotoksikološka ispitivanja d.o.o., Podgorica, Crna Gora 
  • SEPA- Kalibraciona laboratorija, Beograd, Srbija
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-Goranske županije, Rijeka, Hrvatska
  • Fakultet zaštite na radu u Nišu; LUKV- Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha, Niš, Srbija
  • Državni hidrometeorološki zavod - Odjel za mjerenje kvalitete zraka, Zagreb, Hrvatska
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko–Dalmatinske županije - Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke, Split, Hrvatska
  • Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" - Laboratorija za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Zrenjanin, Srbija
  • Dvokut ecro d.o.o., Zagreb, Hrvatska