Svrha mjerenja emisija u zrak

Svrha mjerenja emisije u zrak je reguliranje zakonskih obaveza vlasnika stacionarnih izvora. Ispitni laboratorij provodi povremena mjerenja, kontrolu i ugađanje uređaja za kontinuirano mjerenje emisije onečišćujućih tvari te primopredajna ispitivanja postrojenja odnosno sustava za izgaranje i sustava zaštite okoliša.

Vezano uz problematiku emisija u zrak, EKONERG pruža i usluge projektiranja i implementacije informacijskih sustava zaštite okoliša. Njihova je svrha prikupljanje, pohranjivanje, obrada i prikaz podataka o emisijama na danoj lokaciji. Za potrebe Agencije za zaštitu okoliša EKONERG je uspostavio središnju bazu podataka u koju se pohranjuju podaci iz svih postojećih sustava kontinuiranog mjerenja emisije u zrak. Ti podaci dostupni su nadležnim tijelima, ali i javnosti putem internetskih stranica Agencije.

Osim toga, EKONERG za potrebe klijenata izrađuje i programe smanjivanja emisije u zrak te predlaže optimalna rješenja mjera zaštite okoliša. Usluge uključuju i razvoj sustava verifikacije emisija u zrak, provjeru te ugađanje prijenosnih analizatora dimnih plinova.