Ispitni laboratorij

EKONERG d.o.o., Ispitni laboratorij akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1194.

Ispitni se laboratorij bavi mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i kvalitete zraka.