IPA projekt za akreditaciju umjernog laboratorija

EKONERG d.o.o. potpisao je 19. lipnja 2013. godine ugovor sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) za projekt pod naslovom “Akreditacija umjernog laboratorija za emisije i praćenje kvalitete zraka sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025”. Projekt razvoja umjernog laboratorija započeo je nakon potpisivanja ugovora, a financira se kroz okvire "IPA 2007 HR 16 I PO 001 Regionalna konkurentnost, Operativni program 2007-2011 za podršku zajednice pod IPA komponentom regionalni razvoj u Hrvatskoj".

Više informacija o projektu možete naći na našoj web stranici projekta http://www.ekonerg-laboratorij.com/ipa