O laboratorijima

Odjel za mjerenja i analitiku tvrtke Ekonerg d.o.o. ima ustrojena tri laboratorija:

Ispitni laboratorij bavi se mjerenjima emisija i mjerenjima kvalitete zraka, osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Umjerni laboratorij provodi umjeravanja analizatora za mjerenja emisija i kvalitete zraka, osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorij za ispitivanje sposobnosti je organizator ispitivanja sposobnosti u području kvalitete zraka, a osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17043.

Ekonergovi laboratorij posjeduju tri akreditacije od Hrvatske akreditacijske agencije:

Također, laboratoriji imaju ovlaštenja za:

  • za mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak

  • za praćenje kvalitete zraka

  • za provjeru ispravnosti i kontrolu CEM sustava

  • za djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka.

 

Od lipnja 2013. godine EKONERG obavlja djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka kao referentni laboratorij za praćenje kvalitete zraka u RH.

U suradnji s renomiranim proizvođačima mjerne opreme (HORIBA GmbH, Austrija; AIRMOTEC AS SA, Francuska; Leckel GmbH, Njemačka) EKONERG uspostavlja automatske mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka.