Umjerni laboratorij

Umjerni laboratorij bavi se umjeravanjima analizatora za mjerenje kvalitete zraka i emisija. Uspostavljen je prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025 za umjeravanje analizatora za mjerenja emisija CO, SO2, NOx, CO2 i O2 i za umjeravanje analizatora za mjerenja kvalitete zraka za CO, SO2, NOx, H2S, O3 i C6H6. Projekt razvoja Umjernog laboratorija sufinancirala je Europska unija u sklopu projekta naziva 'Akreditacija umjernog laboratorija za emisije i praćenje kvalitete zraka sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025' u razdoblju od  20. lipnja 2013. godine do 19. prosinca 2014. godine.

Razvoj umjernog laboratorija može se pogledati na stranici projekta.

Osim umjeravanjima analizatora, Umjerni laboratorij provodi ugađanja i provjere tehničkih značajki analizatora za mjerenje kvalitete zraka i prijenosnih analizatora dimnih plinova.

EKONERG d.o.o., Umjerni laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007  od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2471.