Mjerenje kvalitete zraka

EKONERG d.o.o., Ispitni laboratorij akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 1194.

U području mjerenja kvalitete zraka, laboratorij provodi sljedeća ispitivanja:

Materijali

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

Vanjski zrak

Mjerenje koncentracije sumporova dioksida standardnom metodom

HRN EN 14212:2012

(EN 14212:2012)

Vanjski zrak

Mjerenje koncentracije ugljikova monoksida standardnom metodom

HRN EN 14626:2012

(EN 14626:2012)

Vanjski zrak

Mjerenje koncentracije sumporovodika ekvivalentno standardnoj metodi

Ekvivalentno

HRN EN 14212:2012

(EN 14212:2012)

Vanjski zrak

Mjerenje koncentracije dušikova dioksida i dušikova monoksida u zraku kemiluminiscencijom

HRN EN 14211:2012

(EN 14211:2012)

Vanjski zrak

Mjerenje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom

HRN EN 14625:2012

(EN 14625:2012)

Vanjski zrak

Mjerenje koncentracija benzena – Automatsko uzorkovanje prosisavanjem uz istovremenu analizu plinskom kromatografijom

HRN EN 14662-3:2007

(EN 14662-3:2005)